V následující tabulce najdete, kdo se plánuje Atariády zúčastnit, co zhruba chce přivézt s sebou, případně www a e-mail kontakt. Pokud si chce nechat rezervovat stůl (nebo více stolů), jejich počet je v nejpravějším sloupečku.

In the following table you will find the list of people planning to come to Atariada, including their e-mail addresses and additional information such as computers, peripherals and other things to be exhibited. The number of reserved tables is in the rightmost column.


# Jméno/skupina
Name/Group
Lidí
# of people
Odkud
From
Doplňkové informace, HW/SW, atd.
Additional info, HW/SW, etc.
Pátek
Friday
Sobota
Saturday
Neděle
Sunday
Pravděpodobnost
Probability
Stůl
Table
0x0000První změněný4Prostějovřetězce " podivné ' a <takové> či &gt; mak$$ové, třeba čtyři \\\\100%
0x0001Druhý změněný2ProstějovDROP DATABASE atariada;1%
0x0002Kari1OlomoucAtari na 🍛99%
∑ 7∑ 3


Registrace byla ukončena.

Zpět na úvodní stránku | Back to homepage