* Jméno/skupina | Name/Group:
Web:
Lidí | # of people:
Odkud | From:
Doplňkové informace, HW/SW, atd.
Additional info, HW/SW, etc.:
* E-mail (Nebojte se | Don't be afraid):
* Přítomen | Present: pátek | Friday    sobota | Saturday    neděle | Sunday
* Pravděpodobnost příjezdu [%] | Probability of arrival [%]:
Rezervovat stůl | Book a table:
* Antispam (result of 84/2):
* Heslo | Password:
* Souhlasím se zpracováním údajů | I agree with the processing of these data:


Přidat: Vyplňte požadovaná (*) pole.
Upravit: Vyplňte nové údaje s původním e-mailem a heslem.
Odstranit: Vyplňte pouze e-mail a heslo.


Add: Fill required (*) fields.
Modify: Fill new data with old e-mail and password.
Remove: Fill e-mail and password only.